Generation pep jobbar med frågor som är svåra att adressera med enkla lösningar, och kräver olika resurser. Men att våga tänka långsiktigt och ändra perspektiv var nyckeln för framgång. Generation Peps arbete leds av verksamhetschefen Carolina Klüft som har en bakgrund som en av Sveriges främsta friidrottare.

Carolina har visat sig vara sann god ledare och en person som visat konsten att ha interkulturell kompetens. Hon besitter förmågor som:

* Förmåga att lyssna

* Vara nyfikenhet

* Visa empati

* Samt vara ödmjuk mot sig själv och andra

Generation Pep arbetar för att aktivera en hälsoengagerad folkrörelse med syfte att fånga upp, synliggöra och förena det engagemang som finns i samhället för alla barn och ungas rätt till ett hälsosamt liv. Detta arbete har organisationen kommit en bra bit på vägen att nå och samlar idag över 500 aktörer i folkrörelsen. Genom att engagera aktörer från olika delar av samhället för att samverka kring barns hälsa, och skapa ett nätverk där koncept, samarbeten och aktiviteter skapas så får arbetet större genomslagkraft.

Projektet vi gjort tillsammans resulterade i att vi aktiverade cirka 25st organisationer i Stockholm, Göteborg och Malmö som alla arbetar helt eller delvis för att motverka barns psykiska och fysiska ohälsa. Detta i form av utbildning, trygghetsskapande, samhällsbyggande med mera.

Generation peps långsiktiga mål är även att nå ännu flera organisationer, föreningar,  enskilda privatpersoner som spelar en viktig roll i barns liv, exempelvis ledaren på fritidsgården. Om ni vill vara med i denna rörelse och stötta Generation Pep arbete, tveka inte att höra av er.

Samarbete är nyckeln till barns välmående, oavsett vart de bor.