Interkulturell

kommunikationsbyrå

Prata med

Inte om

Vi är en datadriven interkulturell kommunikationsbyrå som hjälper företag, organisationer och myndigheter att ur ett inkluderande perspektiv nå nya målgrupper med effektiva marknadsföringsinsatser.

Vi hjälper företag med att nå ut och nå in till nya målgrupper

Nå ut till fler

Vi hjälper företag att förankra sin kommunikation och nå nya målgrupper/marknader.

Involvera ert budskap genom att inkludera de ni inte når idag.
Nå ut genom att nå in.

Lev era värderingar

Vi hjälper organisationer att stärka och förädla en mångfaldig och levande organisationskultur.

Frigör potentialen i människor och team genom att inkludera. och involvera mera och flera.

Vad menas med interkulturell kommunikation?

Interkulturell kommunikation är en process där man förstår och respekterar olika kulturer.

Interkulturell kompetens kan definieras som ”en färdighet som gör det möjligt för människor med olika bakgrund att arbeta tillsammans mot gemensamma mål”. Detta innefattar att vara tillräckligt medveten om en annan kultur så att man inte fattar några omedvetet fördomsfulla beslut i sin vardag, men också att lära sig hur de tänker eftersom det kan hjälpa till att lösa problem mer effektivt än om ingen alls kan deras språk eller seder.

Ett urval av våra kunder

Boka ett nytänkande möte med oss

Boka ett förutsättningsfullt möte med oss där vi kan berätta mer om hur vi kan hjälpa just din organisation bli mer inkluderande.