Om oss

Nodnarb betyder
utan begränsningar och att flyga fritt

Vi är en interkulturell kommunikationsbyrå som vill leva som vi lär. Därför har vi gått ihop ett gäng med olika åldrar, färger, språk, kultur, kön och erfarenheter. Vi vet att om vi blandar arbetsgrupper så blir det kanske inte enklast, men det blir oftast så mycket bättre i slutändan. Vi vill ta oss tid att klura ut olikheternas betydelser, förstå att våra kroppar kommunicerar och att vi möter våra egna och varandras fördomar hela tiden. Och när vi vågar möta dom så får vi nya lärdomar och i bästa fall även många aha-upplevelser.

”Vi vill klura ut

olikheternas

betydelser.”

”Vi vill att du ska skapa en hållbar kommunikation med multikulturella grupper.”

Byrån startades 2020 av Brandon Sekitto, Ulrika Algotsson och Johnny Pihlström, som delade vision och dröm om att skapa en bättre värld med integrerad kommunikation.

 

Byrån växte ur frustrationen av att observera att allt fler företag misslyckas med att skapa en hållbar relation med multikulturella grupper. Vi såg klyftor mellan näringslivet och den multikulturella gruppen växa. Många kommunikatörer har inte förmågan att förstå vad de gör för fel, varför de inte når ut eller varför deras kommunikation bemöts av skepticism och missnöje.
Vårt mål är att ändra de negativa trenderna och konsekvenserna av uteblivna perspektiv och inte tillräckligt genomtänkt kommunikation. Genom att samla våra insikter och förverkliga dem med egna metoder grundade i ”learning by doing”, så lever vi som vi lär. Våra värdeprinciper är mångfald, jämlikhet och inkludering. Vår approach är att ”gå på” problemet och inte människan, och det gör vi med empati, nyfikenhet och öppenhet.

 

Genom att stötta näringsliv och den offentliga sektorn att verkligen förstå målgrupperna kan vi skapa processer för kommunikationen och ge en röst till grupper som annars förbises.

 

Vår styrka ligger i hur vi har byggt upp vår organisation och nätverk för att kunna få den unika insynen vi har. Nätverket består av en arsenal av mångfald för att reflektera de lokala uppdragen och för att kunna ta fram rätt kommunikationsprocesser. Förutom de språkliga barriärerna så bryter nätverket även ner de sociala som kan finnas i områdena.

 

Vi har en fot innanför helt enkelt.

”Vi vill öka möjligheterna genom flera perspektiv.”

BRANDON SEKITTO

BRANDON SEKITTO

Grundare, VD

Brandon

 

”Som f.d. familjeterapeut såg Brandon Sekitto kopplingar mellan kommunikationsproblem och brister i samhället. Då väcktes ett behov av att syssla med större samhällsförändringar. Sedan dess har han arbetat oberoende med såväl privata som offentliga aktörer, stora som små. Brandons spetskompetens inom interkulturell kommunikation har hjälpt honom att bygga ett gediget nätverk inom den mångkulturella målgruppen.”
Ulrika

Ulrika

Medgrundare, start-up entreprenör

Ulrika

 

Som första VD inom Funka fick Ulrika stor kunskap genom att fokusera på vad som faktiskt funkar istället för att vara rädd för vad som brister. Som arrangör av seminarier och konferenser har Ulrika rekryterat talare, paneler och publik för att öka bredden av kroppar och röster. Som egen arbetsgivare, valberedning i styrelsesammanhang rekryterar Ulrika ofta mångfaldigt med fokus på kompetens och bredd. När perspektiven blir fler så blir möjligheterna också fler. Nu är möjligheterna många med att fortsätta med den interkulturella kommunikationsbyrån NodNarb.
Johnny

Johnny

Affärs- och konceptutvecklare

Johnny

 

Som nytänkande affärskreatör ser Johnny möjligheter i varje människa, företag och sammanhang bortom det uppenbara. Hans formuleringskonst ger perspektiv att tänka nytt och med ett hjärta att hjälpa i alla sammanhang ges kunder, medarbetare, publik och mottagare den bästa känslan. Att samtidigt utmana okända förutfattade meningar ger ofta både avslöjande men alltid berikande perspektiv. Johnny är också en fena på att räkna på affären och påvisa nyttorna med att nå ut och nå in till fler. 

Oavsett vad ni behöver hjälp med så inleder vi alla nya samarbeten med en öppen dialog där vi går igenom hur vi kan stötta er att samt nå era kommunikationsmål.

 

Tillsammans skapar vi kommunikation som är inkluderande, resultatfokuserad och landar rätt hos målgruppen.

Nodnarb betyder ”utan begränsningar” och ”att flyga fritt”.

Namnet hittade vi som en ordlek med vår grundares namn. Jovisst – Nodnarb blir Brandon baklänges.

”N.N, av latinets nomen nescio, ”jag vet inte namnet”

är det sätt varpå en okänd persons namn anges i en text. kan i vissa sammanhang stå för notetur nomen, ” namnet märks”.”

Logotypen är skapad utifrån NodNarb, där NN (No Name) betyder att personen ännu inte är känd. Vi har lagt ett stort N bredvid ett litet n och byggt en bro emellan för att illustrera att om vi med nyfikenhet utforskar olikheter så byggs broar mellan oss. Vi använder en mjuk röd färg tillsammans med sandpapperfärgen för att illustrera känslan som uppstår i mötet.

Vi tror på att öppna upp och göra de osynliga mer synliga och ge de okända utrymme att synas och höras.

Prata med – Inte om

Nodnarb har en grundsyn i att kommunikation ska vara inkluderande och utgå från mottagarnas villkor. Vi jobbar nätverkande och ur ett empatiskt förhållningssätt för att lyfta perspektiv och spegla vårt samhälle i rum där representation saknas.

 

Vår kommunikationsbyrå består av ett kompetent gäng, och många fler som hjälper oss när vi behöver dom. Kompetenserna sammanslagna ger dig som kund en kompletterande lösning att nå nya grupper online och offline. Vi och vårt nätverk står till förfogande även för kompetensutveckling och verksamhetsutveckling.

Träffa teamet

BRANDON SEKITTO

Grundare, VD

ULRIKA ALGOTSSON

Medgrundare, start-up entreprenör

BRIAN ÖBERG

Projektledare

JOHNNY PIHLSTRÖM

Affärs- och konceptutvecklare

LOLLO YASSIN

Strategisk kommunikation

HANNA STÅHL

Projektledare

ADRIAN CUEVAS

Grafisk designer

HAIDER ALHASNAOUI

Marknadskoordinator