Våra tjänster

Vi hjälper företag att nå ut och nå in till nya målgrupper

NodNarb stöttar företag och organisationer kring inkluderande och involverande perspektiv.

Vi fungerar som ett stöd till marknad och sälj som vill bredda sitt erbjudande till nya eller bortglömda och missade målgrupper.

Vi agerar bollplank och aktivator till ledning och HR när det kommer till intern inkludering och mångfaldsarbete.

Vi tror på kraften i insiktsbaserad kommunikation utifrån demografisk eller frågebaserad data, och vi sätter därför gärna våra kunder i direktkontakt med önskad målgrupp.

– Helt enkelt för att prata MED och inte om.

Inspiration & transformation

 

 • Föreläsningar
 • Workshops & transformeringsdagar
 • Intern inkludering
 • Målgruppsmatchning
datadrivna insikter
Datadrivna insikter

 

 • Målgruppstudier
 • Demografiska data
 • Undersökningar
 • Direkt dialog
event & display
Event & Display

 

 • Stora eller små events
 • Reklam i köpcenter
 • Fokusgrupper
 • Budskapstestning
Digital marknadsföring

 

 • Sociala medier
 • Språkanpassad kommunikation
 • SEO/SEM/Design/Blogg
 • Video & Podproduktion
Post-it

Skräddarsydda lösningar som gör skillnad

Vi ser ofta rätt så stora brister i kunskapen om hur man kommunicerar med det mångkulturella Sverige hos både företag och andra organisationer.

Resultatet är att den kommunikation som skapas oftast inte är relevant eller engagerande.

Steg ett är kunskap om målgruppen, hur den lever, vad som värderas och varför, vilken kommunikation som funkar och vad som kanske borde undvikas.

Att nå ut effektivt innebär ofta att nå in till en angelägenhet och förstå hur och var ett budskap har störst chans att både bli uppmärksammat och välkommet.

Helt enkelt kommunikation på mottagarens villkor

Ökad mångfald i samhället är ett faktum. Förutom att människor rör sig mellan länder och skapar en etnisk kulturell mångfald så finns även en mångfald bland sociala grupper som spänner över levnadsregler, generationer och socioekonomisk bakgrund.

Att arbeta med interkulturell marknadsföring är ett måste för varje kommunikatör som vill stärka sin position på marknaden. Samhället består inte längre av homogent sammansatta grupper utan intersektionalitet avgör hur en individ identifierar sig och agerar därefter. Vi förstår om detta låter komplext, men i slutändan handlar det om kommunikation på mottagarens villkor och då måste kommunikatören förstå hur denna mottagare vill ta emot budskap och erbjudanden.