Refcase Vision

Fackförbundet Vision var en av utställarna under Järvaveckan 2019. Deras mål med deltagandet var att skapa nya medlemsrelationer och stärka de befintliga i Järvaområdet. 

Fackförbundet Vision var en av utställarna under Järvaveckan 2019. Deras mål med deltagandet var att skapa nya medlemsrelationer och stärka de befintliga i Järvaområdet. 

    • Bidra till medlemsrekrytering

 

    • Ge Vision en stark närvaro under Järvaveckan

 

    • Förstärka och skapa nya relationer med befintliga och potentiella medlemmar

 

Kampanjen

Olika kampanjaktiviteter togs fram utifrån relevans och kunden bestämde sig för en passande utifrån befintliga resurser. Vi skulle skapa en diskussion i tältet tillsammans med två föreningar med olika utmaningar.  Utifrån olika kriterier föll valet på den lokala föreningen Föräldraboost och Läsfrämjarinstitutet som skulle delta i samtal kring hur vi skapar bättre miljöerför barn genom bättre samverkan.