Refcase Vigda normen

Länsstyrelsen Stockholm skapade ett projekt där de tillsammans med tio arbetsgivare skulle sprida kunskap om hur kompetens ser ut, för en inkluderande arbetsmarknad även på chefsnivå, med särskilt fokus på afrosvenskar.

Vi skulle bistå med kommunikationstjänster i tre delar; skapa hemsidan vidganormen.se, bistå med hjälp kring presentationsmaterial och förberedelse/spridning av rapporten Antisvart rasism och diskriminering samt metodhandboken Vit, svart eller brun – handbok om aktiva åtgärder kopplat till hudfärg.