Refcase Bris

Matchmaking & event

Alla barn och ungdomar borde få känna social trygghet. Det tycker vi alla och främst BRIS som ville sätta lite spotlight på ämnet genom att anordna Barnens lopp.

Barnens lopp

Fokus var inte på att barnen skulle springa de tre kilometerna på kortast tid för att få medalj. Alla fick medalj. Meningen var att samla oss och visa att vi stödjer deras rätt till trygg uppväxt. Hundra härliga och glada barn sprang loppet och organisationerna som deltog fick träffas och prata om frågan.